Најдобар избор за транспорт
Изберете го својот Iveco Stralis EURO 5 -EEV и возете безгрижно
Апсолутната сигурност е секогаш загарантирана.


Превземете ја брошурата


OK TRUCKS нуди сертифицирани IVECO возила кои се покриени со гаранција од производителот, сервис и сервисни услуги како и широк опсег на деловни решенија за нашите клиенти. Iveco Stralis EURO 5 - EEV е секогаш добра и докажана инвестиција. Со избирање на нашето возило, ги добивате следните предности:

  • Сертифицирани половни возила со докажана километража
  • Ниска потрошувачка на гориво и одлични перформанси
  • Декомпрециската  моторна кочница (EBS)  е стандардна
  • Едноставно чистење на издувниот систем
  •  * Mobility Care услуга до 3 години       (опција), со покриеност до 5.000 EUR (за секој поединечен случај), ако  возилото  застане на пат

Please enter a phone number.
Invalid e-mail address.

Задолжителни полиња се означени со *.

Ве молиме одговорете на сите следниве изјави

Ја прочитав Изјавата за заштита на приватност и ја давам мојата согласност за целите и обработката наведени подолу:

МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ - обработка на моите Податоци Друштво IVECO S.p.A. во хартиена форма, со автоматски или електронски средства, вклучително преку пошта, е-маил, телефон (на пр. автоматски повици, СМС, ММС, факс) и други средства (на пр. веб-страници, мобилни апликации), со цел да се испрати комерцијална кореспонденција и билтени, како и рекламирање на производите и услугите, како што е наведено во дел 2 (iii) од Изјавата за заштита на приватност:

ИНДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ - пренос на моите Податоци до подружниците и филијалите на Друштвото IVECO S.p.A. на групацијата CNH Industrial, како и овластените дилери и дистрибуцијата, и обработката што ја вршат со цел да испраќаат комерцијална кореспондеција, и да ги рекламираат нивните производи и услуги, или истражување на пазарот, како што е наведено во дел 2 (iv) од Изјавата за заштита на приватност: